καλλιτέχνες απο τους καταλόγους

Ακριθάκης, Αλέξης
Brauner,
Victorde
Chirico, Giorgio
Cply
Crippa
Damish, Hubert
Ernst, Max
Fassianos,
Alekos
Leonor
Fini
Γκίκας
Xavier Lalanne, Claude et Francois
Stanislao Lepri
Magritte
Matla
Mattiaci
Pascali
Carlo Ramous
Martsal Raysse
Niki de Saint Phalle
Takis
Dorothea Tanning
Paul Thek
Τσόκλης
Wols

No comments: